REDcert - Renewable Energy Directive Certificate

Certyfikacja REDcert - system zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy, biokomponentów i biopaliw

Wejdź na europejski rynek biomasy, biokomponentów
i biopaliw

Sprzedawaj biomasę na cele biopaliwowe

Skorzystaj z europejskiego systemu wsparcia dla biomasy, biokomponentów
i biopaliw

Dbaj o naturalną biosferę

Każda firma w Unii Europejskiej, zamierzająca uczestniczyć w handlu czy też produkcji biomasy, biokomponentów i biopaliw – musi posiadać odpowiedni certyfikat, zgodny z wymaganiami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 2009 roku, dotyczącej stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Jednym z takich certyfikatów jest REDcert.

Ważnym jest, aby rozwój gospodarczy następował z poszanowaniem otaczającego nas środowiska naturalnego i odpowiedniego wykorzystania zasobów. Z tej przyczyny – wszystkie przedsiębiorstwa lub zakłady produkujące surowce do produkcji biopaliw – są zobowiązane do potwierdzenia kryteriów zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu produkcji biokomponentów. Certyfikacja daje pewność, że firma zachowuje najwyższe standardy – dbając o biosferę i prawa pracownicze bez narażania ludzkiego zdrowia.

System REDcert został stworzony przez organizacje i przedsiębiorstwa rynku rolniczego i biopaliwowego w Niemczech. W Polsce REDcert stawał się coraz bardziej popularny wśród przedsiębiorstw skupujących zboże i rzepak od rolników i sprzedających je na rynek zachodni. W roku 2012′ system ten został oficjalnie zaakceptowany przez Komisję Europejską. Od tego czasu możemy mówić o systemie REDcert EU.

Obok certyfikatu REDcert – w naszym kraju można spotkać się z innymi certyfikatami dotyczącymi biomasy, biokomponentów i biopaliw, które  są zaakceptowane przez Komisję Europejską. Są to certyfiakty ISCC oraz KZR INiG. Unijne standardy są wzajemnie uznawalne, dzięki czemu przedsiębiorcy posiadający różne certyfikaty mogą swobodnie prowadzić ze sobą wymianę handlową i współpracować. W dzisiejszych czasach jest to podstawa odpowiedzialnego biznesu.

Korzystając z tej strony, zgadzasz się na używanie ciasteczek Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close