Certyfikat REDcert – Renewable Energy Directive Certificate

l

Podczas certyfikacji REDcert – kontrolą objęte są wszystkie ogniwa produkcji i dystrybucji – od rolnika, będącego producentem biomasy, poprzez punkty skupu, tłocznie oleju, wytwórców biokomponentów i biopaliw, aż po firmy wprowadzające biopaliwa na rynek.

Certyfikacja w systemie REDcert ma na celu zapewnienie ograniczenia emisji CO2, ochrony biosfery oraz racjonalnego wykorzystania gruntów.

Zasoby naszej planety są ograniczone, więc ważne jest, abyśmy odpowiedzialnie nimi zarządzali.

System REDcert daje możliwość obrotu różnego rodzaju produktami:

  • zbożami,
  • nasionami roślin oleistych,
  • odpadami roślinnymi,
  • odpadami zwierzęcymi,
  • olejami roślinnymi,
  • spirytusem rolniczym.

O certyfikat mogą również starać się firmy – zajmujące się wytwarzaniem i dystrybucją biopaliw.

Produkcja biomasy w ramach standardu nie może być związana z pogwałceniem praw człowieka, prawa pracy lub prawa rolnego.

Producent powinien promować odpowiedzialną organizację warunków pracy oraz higieny i bezpieczeństwa oraz pracować zgodnie z zasadami odpowiedzialności w relacjach społecznych.

F

Warto wiedzieć, że certyfikat REDcert obowiązuje również na Ukrainie i Białorusi, pozwalajcąc na pozyskiwanie bioamsy
z tych regionów.

Jeżeli firma zamierza współpracować z dostawcami bądź partnerami handlowymi na tamtejszych rynkach, może to być podstawowe kryterium do osiągnięcia biznesowego sukcesu.